Efekt torowania – czy da się go wykorzystać w biznesie?

Od dłuższego czasu zaczytuję się w arcyciekawej (i obszernej) książce Pułapki Myślenia, autorstwa Daniela Kahneman’a (opisywałem już na blogu efekt halo). Opisuje w niej szereg ciekawych zjawisk psychologicznych, jednym z nich jest tzw. efekt torowania. Czym jest i jak odkryli ten efekt psycholodzy? Otóż, jak pisze autor: „W latach osiemdziesiątych XX wieku psycholodzy odkryli, że zetknięcie się…