O kilku rozwiązaniach Tarczy Antykryzysowej korzystnych dla przedsiębiorców już pisałem na tym blogu (tu i tu). Teraz chciałem opisać kolejne rozwiązanie, które może pomóc w pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Na czym polega ta pożyczka

Pożyczka przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorstw (także niezatrudniających pracowników), które prowadziły swoją działalność przed 1 marca 2020 r.

Pożyczka może wynieść do 5 tys. zł, jest wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy.Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy (Rząd może ten termin przedłużyć), przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Zaletą pożyczki jest jej niskie oprocentowanie (stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski).

Co ciekawe, pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Gdzie składamy wniosek?

Wniosek o pożyczkę składamy powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru (w formie elektronicznej lub papierowej).

Więcej informacji


Masz pytanie o ten temat? Napisz do mnie w komentarzu!


One Reply to “Jak uzyskać niskooprocentowane 5 tys. zł pożyczki z możliwością jej umorzenia?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.